Pítka v parku v ulici V Olšinách

Základní údaje

Název návrhu:
Pítka v parku u ul. V Olšinách
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Josef Macháček
Předpokládané náklady:
100.000,- CZK

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Lokalita: V parku u ulice V Olšinách v křížení ul. Solidarity v těsné blízkosti ZŠ Strašnice.
Tento park je především určen k odpočinku, relaxaci, sportování a také mj. k venčení psů.
S ohledem na všechny tyto aktivity by bylo velmi příjemné, pokud by v parku byli umístěny pítka. Nebo nějaká malá fontánka, přívod vody, nebo jen prostě jen vodovodní trubka s kohoutkem.

Současný stav:

V tuto chvíli je sice o park velmi dobře pečováno, ale bohužel žádný veřejný zdroj pitné vody v blízkosti ani okolí není.

Zamýšlený stav:

Lidé do tohoto parku chodí běhat, sportovat a tak by se jim trochu toho osvěžení hodilo. Dokonce i pro pejsky, které tam chodí páníčkové venčit, nepohrdnou trochou vody.

Do této lokality bych navrhoval umístit výše zmíněná "pítka" - fontánu, či jen vodovodní trubku alespoň na 2-3 místech od sebe pravidelně vzdálených.