Veřejné solární dobíjecí stanice

Základní údaje

Název návrhu:
7. Veřejné solární dobíjecí stanice
Lokalita, které se návrh týká:
Celá Praha 10
Předkladatel:
Jan Baše
Předpokládané náklady:

980 100,- CZK

Video z místa realizace

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Návrh vychází z toho, že je stále málo míst, kde by si ve veřejném prostoru člověk mohl dobít mobil, tablet či jiné elektronické zařízení, které se mu během pobytu na veřejnosti vybilo. Proto navrhuji zřídit další 4 místa, kde by byl instalovaný mobiliář, který toto umožní a síť veřejných zásuvek na Praze 10 „zahustí“. Návrh předkládám zároveň z důvodu zatraktivnění parkových ploch. Pro nabíjení navrhuji zařízení, která budou využívat k dobíjení solární energii, což je nejjednodušší řešení.

Současný stav:

Návrh se dotýká čtyřech míst v různých částech Prahy 10, tzn. park Malinová - Chrpová (Záběhlice), Heroldovy sady (Vršovice), park za minigolfem u Gutovky a park V Úžlabině (Strašnicích). Každé místo je svým způsobem jedinečné, ale obecně se dá říci, že všechna tato místa jsou hodně navštěvovaná a lidé tam tráví volný čas při procházkách. Místa nejsou nijak dramaticky zanedbaná, nicméně pro zvýšení atraktivnosti a užitné hodnoty se nabízí jejich dovybavení.

Zamýšlený stav:

Místa, kde navrhuji instalovat dobíjecí zařízení na solární energii, jsou v těchto lokalitách: 1. park Malinová - Chrpová; 2. Heroldovy sady; 3. park za minigolfem; 4. park V Úžlabině. Výběr dodavatelů je na MČ Prahy 10, nicméně můj návrh předpokládá instalaci jednoho solárního stolu s lavičkami (např. fa Ability) v Heroldových sadech, solární lavičky u minigolfu (např. firma Fullcapacity) a na zbylá dvě místa např. jednoduché dobíjecí stojany (např. fa Usbe). S touto představou počítá i rozpočet.