Stůl v parku

Základní údaje

Název návrhu:
12. Stůl v parku
Lokalita, které se návrh týká:
Vršovice -Vinohrady
Předkladatel:
Pavel Moravec
Předpokládané náklady:

292 000 Kč

Video z místa realizace

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Park naproti Nádraží Vršovice byl sice v nedávných letech obnoven, ale stále se jedná spíš pouze o průchozí místo mezi nádražím a zastávkou tramvaje. Málokdo se tam zastaví. V rámci projektu Moje stopa je již přihlášen projekt Parkour hřiště u Nádraží Vršovice a tento menší projekt ho doplňuje o prvky, které mohou využít i děti které si například na parkour netroufají, případně si budou chtít jen v parku oddechnout a sníst oběd.

Současný stav:

Současný stav parku není vyhovující, protože ač byl poměrně pěkně revitalizován v nedávné minulosti stále z větší části slouží pouze jako průchozí místo, nikoliv místo k odpočinku, setkávání se a aktivnímu pohybu.

Zamýšlený stav:

Zamýšlený stav počítá s doplněním parku jednak o stoly kde si děti budou moct odpočinout a například v létě sníst oběd a dále pak s doplněním stolního tenisu a fitness prvků navazujících na projekt Parkour hřiště u Nádraží Vršovice.