Sportovně-relaxační zóna na pozemku školy

Základní údaje

Název návrhu:
14. Sportovně-relaxační zóna na pozemku ZŠ V Rybníčkách
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Školní parlament ZŠ V Rybníčkách
Předpokládané náklady:

955 000 Kč

Video z místa realizace

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Návrh předkládá školní parlament ZŠ V Rybníčkách z důvodu efektivnějšího využití části pozemku školní zahrady. Chceme rozšířit možnosti aktivního způsobu trávení volného času místních obyvatel všech věkových kategorií. Instalací outdoorových cvičebních strojů chceme podpořit zdravý životní styl a přispět ke zlepšení fyzické kondice aktivních i začínajících sportovců. Zóna by byla vhodná i pro rodiny s dětmi, protože v areálu zahrady školy se nachází i další herní prvky pro děti mladšího věku.

Současný stav:

V současné době je zamýšlená plocha o rozloze 30x4 metry zatravněná a osázena šesti malými stromky. Ze dvou stran je obehnána kovovým plotem. Před realizací projektu by byly tyto stromky vhodně přesazeny do jiné části zahrady.

Zamýšlený stav:

Část plochy zahrady o rozměrech 30x4 metry bude opatřena tartanovým povrchem. Na něm budou instalovány cvičební stroje určené k rozvoji koordinace těla, posilování svalů a zvyšování kardiopulmonální kapacity. V prostoru budou umístěny informační tabule s přesným popisem funkce a použití strojů včetně popisu správného provádění cviků. Pro veřejnost bude zóna přístupná v letních měsících od 15 do 19 hodin a v zimním období od 15 do 17 hodin. K dispozici jsou již pingpongové stoly i pítko.