Revitalizace pozemku nad ul. Ke Skalkám

Základní údaje

Název návrhu:
8. Revitalizace pozemku nad ul. Ke Skalkám
Lokalita, které se návrh týká:
Zahradní Město-Záběhlice
Předkladatel:
Kateřina Dvořáková
Předpokládané náklady:

998 000 Kč

Video z místa realizace

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Jedná se o pozemek na parcele č. 2527/1, k.ú. Záběhlice. Pozemek je využíván veřejností pro venčení psů, procházky a jako průchozí cesta. V současné době je velmi zarostlý a cesty jsou na svazích v deštivém období špatně schůdné. Na pozemku jsou na mnoha místech poházené odpadky. Cílem projektu je tento pozemek zpřístupnit a vytvořit z něj odpočinkovou zónu a vybudovat zde i malé dětské hřiště, které v blízkém okolí chybí.

Současný stav:

Jedná se o svažitý pozemek s kaskádovitým uspořádáním, který je nyní neudržovaný, velmi zarostlý keři a stromy. Na mnoha místech jsou odhozené odpadky. Cesty, které jsou vyšlapané návštěvníky jsou v deštivém období bahnité a cesty ve svahu v tomto období jen velmi těžko schůdné.

Zamýšlený stav:

Cílem je území vyčistit, částečně prořezat nežádoucí keře a dřeviny, pozemek zpřehlednit a zpřístupnit. Cesty pro pěší budou vysypány štěpkou, v nejhůře schůdné části budou vybudovány krátké dřevěné schody. Na pozemek se umístí několik laviček a košů. Vzniknou zde dvě větší travnaté plochy. V jižní části pozemku vznikne malé dětské hřiště. Veškeré prvky budou navrženy z materiálů blízkých přírodě, zejména ze dřeva.