Rekonstrukce dětského hřiště v parku Pod Rapidem

Základní údaje

Název návrhu:
21. Rekonstrukce dětského hřiště v parku Pod Rapidem
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Martina Kazárová
Předpokládané náklady:

1 000 000 Kč

Video z místa realizace 

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Návrh je předkládán z důvodu rozšíření stávajících prvků na dětském hřišti a úpravy plochy kolem těchto prvků. Kapacita hřiště je nedostatečná a hřiště není příliš využíváno.

Současný stav:

Hriště se nachází v parku se vzrostlými stromy a je rozděleno na dvě části.
První je oplocená část pro děti ve věku cca do 4 let, kde je pískoviště a dvě houpačky na péru.
V druhé části se nachází pouze jedna prolézací sestava, která je umístěna na asfaltovém povrchu a je určena pro děti od 3 let výše.
Povrch asfaltu je hodně členitý a zničený a je využíván jen výjimečně.

Zamýšlený stav:

Navrhuji opravit asfaltovou část hřiště a dodat nové herní prvky.
Součástí budou také zabudované zemní trampolíny a houpačky oddělené od ostatních prvků kvůli bezpečnosti dětí.
Zároveň se renovuje stávající inventář, natřou se lavičky. Na hřišti také nechá plocha pro volný pohyb dětí.