Dobudování pietního místa v parku Ivana Jilemnického

Základní údaje

Název návrhu:
4. Dobudování pietního místa obětem Českého národního povstání a obětem 2. světové války v parku Ivana Jilemnického při ulici Černokostelecká
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Petr Říha
Předpokládané náklady:

330 000 Kč

Video z místa realizace

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Návrh je předkládán z důvodu, jelikož Praha 10 nemá pietní místo k uctění památky padlých bojovníků Pražského povstání a obětí 2. světové války z řad občanů Prahy 10.

Současný stav:

Na uvedeném místě je od roku 1946 základní kámen zamýšleného – poměrně monumentálního – pomníku, který však nebyl nikdy realizován.

Zamýšlený stav:

Jedná se o změnu kompozice části parku se základním kamenem a přilehlou plastikou (vodotrysk) tak aby se z lokality stalo důstojné pietní místo.

Nízkým oplocením chceme vymezit pietní místo a dobudovat pomník se zakomponovaným základním kamenem. Na památník – plastiku, zohledňující a doplňující zde již umístěnou skulpturu, vypsat soutěž. Bylo by žádoucí zde umístit jména všech padlých občanů z tehdejšího obvodu Prahy 10.