Zvelebení pěší zóny u metra Skalka

Základní údaje

Název návrhu:
Zvelebení pěší zóny u metra Skalka
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Barbora Homolová
Předpokládané náklady:

250 000,- CZK

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Návrh se týká pěší zóny mezi supermarketem Albert a obchodním centrem u metra Skalka. Jde o prostranství uprostřed sídliště, v blízkosti stanice metra a zastávek autobusů, poblíž dětských hřišť a mateřských školek. Je obklopeno obchody, knihovnou, bankou, fitness centrem, kavárnou a vinárnou. Toto prostranství má potenciál stát se místem k setkávání, odpočinku či sloužit jako orientační bod. Takové místo okolí stanice metra Skalka postrádá.

Současný stav:

Prostranství je neudržované, neláká kolemjdoucí k zastavení či posezení. Lidé zde většinou jen procházejí na MHD nebo do obchodů. Vinárna a kavárna mají v létě vlastní venkovní posezení, ale jinak je zde jen několik starých reklamních laviček u supermarketu, které však nelákají k využívání. Odpadkové koše nejsou sjednocené a také ve špatném stavu. Zídky, které obklopují zeleň, jsou zašlé a místy popraskané. V místě také chybí nosiče sáčků pro psí exkrementy.

Zamýšlený stav:

Cílem projektu je vytvoření kultivovaného prostoru na tomto frekventovaném místě, aby mohlo sloužit k setkávání či posezení na lavičkách pro odpočinek. Bude zde možno zamknout si kolo k moderním stojanům a také budou instalovány jednotné odpadkové koše. Budou opraveny zídky kolem zeleně a na prostranství bude instalován nosič sáčků na psí exkrementy.