Zátiší ZŠ Gutova

Základní údaje

Název návrhu:
Zátiší ZŠ Gutova
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Barbora Linhartová
Předpokládané náklady:
280 000 Kč

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Předkládám návrh, protože před školou nejsou žádné lavičky, a ve vestibulu školy je sice prostor na sezení, ale je ho tam málo a většinu času je obsazený.

Současný stav:

Nejbližší lavičky na čerstvém vzduchu jsou v areálu Gutovka, na cestě do podchodu k metru a nebo u stanice metra Strašnická. Což je nevýhodné pro příbuzné vyzvedávající děti ze školní družiny a pro žáky čekající na odpolední vyučování.

Zamýšlený stav:

Drobné úpravy terénu čítající odstranění přebytečných keřů a starých pařezů, na daném místě před školou. Dovysazení části živého plotu, koupě laviček a stolů pro vyplnění volného času a přidání odpadkových košů. Bylo by výhodné, že tento prostor je oplocen a tudíž přes noc uzavřen, což by bylo ochranou proti vandalismu.