Více stromů do ulic

Základní údaje

Název návrhu:
Více stromů do ulic
Lokalita, které se návrh týká:
Vršovice -Vinohrady
Předkladatel:
Tomáš Moravec
Předpokládané náklady:

200 000,- CZK

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Stromy v ulicích přispívají ke zlepšení prostředí - tvorbou kyslíku, zachycováním prachu, zvlhčováním vzduchu. Též dotvářejí charakter ulic.
Na ulicích je ještě mnoho míst, kde stromy dosud chybí. Buď tam byly dříve a po pokácení nebyly vysazeny, nebo by se mohly vysadit nově.
Na vysazování se budou dobrovolně podílet občané, obyvatelé dané ulice. Jednak spoluprací při výběru druhů stromů (hlasování o návrzích), jednak fyzickou prací při vysazování. Tím se posílí vazba obyvatel k tomu místu.

Současný stav:

Ve 2 přílohách jsou světle zeleně zakreslena místa, kde stromy chybí ačkoli by mohly být součástí již zčásti existujícího stromořadí v dané ulici, které má nelogické mezery.

Zamýšlený stav:

Ve 2 přílohách jsou světle zeleně zakreslena místa, kde stromy chybí ačkoli by mohly být součástí již zčásti existujícího stromořadí v dané ulici, které má nelogické mezery.