Revitalizace parčíku U Trati-Na Spádu

Základní údaje

Název návrhu:
Revitalizace parčíku U Trati-Na Spádu
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Ladislav Serédi
Předpokládané náklady:
145 000 Kč

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Park se nachází na trase procházek obyvatel z okolí Kubáňského náměstí, včetně cyklistů směrujících do Záběhlic. Slouží rovněž obyvatelům z ulic U Trati, Na Spádu. Kruhová a Železniční. Představuje klidné místo v málo frekventované ulici, oddělené od typicky městského dopravního ruchu železničním koridorem. Odpočívají zde maminky s kočárkem, důchodci i místní mládež. Park rovněž využívají majitelé psů. Současný stav není reprezentativní, budí spíše dojem zanedbanosti a postupného chátrání.

Současný stav:

Původní mobiliář parku zčásti chybí zčásti je poničen, ze tří lavic jedna je nepoužitelná, dvě další esteticky značně znehodnocené. Chybí ruční čerpadlo ze studny, jež se nachází uprostřed parku a původně tvořila jeho funkční dominantu. Kamenná podezdívka ukončená betonovými pláty po obvodu parku je popraskaná, kameny a betonové desky se ze zdi uvolňují.

Zamýšlený stav:

  1. Instalace nových lavic (stylově shodných s původní studnou, tj. v kombinaci litiny a dřeva) nebo oprava stávajících
  2. Průzkum možného opětovného zprovoznění studny a instalace dnes již chybějících litinových částí (např. http://kovoplast.cz/18-cerpadla/59-cerpadla-serie-np/6014-cerpadlo-velke-nostalgicke)
  3. Oprava podezdívky po obvodu parku,
  4. Instalace odpadkového koše a stojanu se sáčky na psí exkrementy.
  5. Arboristický průzkum, případně omlazení stromů v parku.