Protihluková stěna v ulici U Vršovického hřbitova

Základní údaje

Název návrhu:
Protihluková stěna v ulici U Vršovického hřbitova
Lokalita, které se návrh týká:
Vršovice -Vinohrady
Předkladatel:
Radim Kracík
Předpokládané náklady:
Od cca 900 000 Kč až po cca 3 500 000 Kč dle zvoleného technického řešení.

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Ulice U Vršovického hřbitova je velmi frekventovaná. Denně zde projede řádově tisíce automobilů, vedou zde 4 autobusové linky. Ihned u silnice jsou obytné domy (Sedmidomky), které jsou v současnosti chráněny před hlukem pouze pomocí nevyhovujícího, nízkého dřevěného plotu. Na druhé straně silnice je betonová zeď hřbitova, od které se hluk odráží zpět k obytným domům. Obyvatelé Sedmidomků jsou vystaveni nadměrnému hluku a zvýšené prašnosti od brzkého rána do pozdního večera.

Současný stav:

Přestože je současný dřevěný plot označen jako protihluková ochrana, tuto funkci v podstatě postrádá. Plot sám je v dezolátním stavu (vizte fotografie).

Zamýšlený stav:

Cílem žádosti je zajistit obyvatelům Sedmidomků dostatečnou ochranu před nadměrným hlukem a zvýšenou prašností, který generuje doprava v ulici U Vršovického hřbitova. V rámci odhadu nákladů byly poptány následující firmy: Liadur s.r.o (cca 1,5mil), AZhit (0,5 mil bez instalace), Rieder Beton, spol. s r.o. (nutná konzultace), TITAN–MULTIPLAST s.r.o. (2,5 mil), VELOX-WERK s.r.o. (5,5 mil), Gabion Bouše - levnější varianta z gabionu (cca 900 tis).