Parková úprava - revitalizace

Základní údaje

Název návrhu:
Parková úprava - revitalizace
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Jitka Vykouková
Předpokládané náklady:

850 000,- CZK

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Prostor neslouží nikomu,kromě bezdomovců.Mohl by být opět funkční a sloužit k odpočinku místních obyvatel a kolem jdoucích.

Současný stav:

Prostor mezi panelovými domy je neudržovaný,zarostlý keři a slouží k odpočinku bezdomovců,kteří tam zanechávají nepořádek.

Zamýšlený stav:

Obnovit původní cestičky,obnovit travní porost,přidat lavičky,prolézačku a houpačku pro děti.