Nový asfaltový povrch pro parkovou cestu pod ZŠ Hostýnská, oprava laviček a odpadkových košů, montáž více stojanů s pytlíky na psí exkrementy

Základní údaje

Název návrhu:
Nový asfaltový povrch pro parkovou cestu pod ZŠ Hostýnská, oprava laviček a odpadkových košů, montáž více stojanů s pytlíky na psí exkrementy
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Vladimíra Bardová
Předpokládané náklady:

1 000 000,- CZK

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Parková cesta potřebuje nový asfaltový povrch, stávající povrch je plný děr a nerovností. Lavičky jsou poškozené vandaly, stejně tak jako odpadkové koše. Cesta je hojně využívána všemi věkovými kategoriemi, maminkami s kočárky a malými dětmi, pejskaři, lidmi na procházce i dětmi z přilehlé základní školy. Chybí zde pytlíky na exkrementy. Asfaltový povrch cesty bez nerovností, čisté opravené lavičky a nově nabarvené odpadkové koše dodají místu na atraktivitě.

Současný stav:

Asfaltová cesta plná děr a nerovností. Poškozené a nevzhledné lavičky a poničené a pomalované odpadkové koše.

Zamýšlený stav:

Nový asfaltový povrch bez nerovností. Oprava a nalakování laviček. Oprava a nabarvení odpadkových košů. Montáž více stojanů s pytlíky na exkrementy.