Inteligentní lavičky

Základní údaje

Název návrhu:
Inteligentní lavičky
Lokalita, které se návrh týká:
Vršovice -Vinohrady
Předkladatel:
školní parlament ZŠ Kodaňská
Předpokládané náklady:
350 000 Kč

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Nedostatek relaxačního prostoru v rámci trávení volného času žáků mimo budovu školy.

Současný stav:

Žáci nemají možnost smysluplného trávení volného času v bezprostřední blízkosti školy. Posedávají na zábradlí, které dělí vozovku od chodníku a mají tendenci přebíhat přes frekventovanou komunikaci na protilehlý chodník, na kterém lavičky umístěny jsou. Svým chováním ohrožují vlastní bezpečnost a zdraví. Současný neutěšený stav nevyužitého rozlehlého prostoru nabádá děti k nevhodným aktivitám.

Zamýšlený stav:

Instalace tří tzv. inteligentních laviček, které jsou nejen zajímavým designovým prvkem sloužícím k oživení veřejného prostoru a relaxaci, ale zároveň nabízejí možnost připojení Wifi, dobíjení mobilů a údaje o času a kvalitě ovzduší v místě. Vzhledem k tomu, že je v současné době běžné vlastnit tzv. chytrý telefon, mají možnost získávání informací i žáci, kteří nemají doma internet.
Zároveň se jedná o čistou energii v podobě solárního napájení, jde tedy o zcela nezávislý ekologický provoz.