Enter Title

9. VYHLÁŠENÍ JIRÁSKOVY ALEJE PAMÁTNÝM STROMOŘADÍM

Lokalita: Strašnice

Předpokládané náklady: 600 000 Kč

Garant realizace projektu: Martin Pecánek

Je konzultována možnost vyhlášení na odboru ochrany prostředí MHMP.