Síť pouličních pítek (Pítko P od EP studia)

Enter Title

2. SÍŤ POULIČNÍCH PÍTEK (pítko P od EP studia)

Lokalita: území Prahy 10

Předpokládané náklady: 490 000 Kč

Garant realizace projektu: Jiří Procházka

Na základě jednání s navrhovatelkou projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele.