Úvodní stránka

Participativní rozpočet

2. ročník projektu Moje stopa je tu!

Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 1. 6. 2016 schválilo vyhlášení 2. ročníku projektu Moje stopa, včetně upravených pravidel. Ještě před prázdninami tak úřad spustil informační kampaň a v září naplno odstartuje další proces participativního rozpočtování na Desítce.

V čem spočívá zmíněná úprava pravidel? Podstata procesu zůstává stejná, změnou je vytvoření dvou kategorií pro podávané návrhy. Celková částka 5 milionů, která je vyčleněna na participativní rozpočet, je rozdělena, a to na 3 miliony pro kategorii velkých projektů v limitu 500 tisíc až jeden milion, a 2 miliony budou určeny pro kategorii projektů malého rozsahu v rozmezí 50 až 500 tisíc korun. Změnou také prošel způsob tvorby návrhů, do nějž chceme více vtáhnout občany. Podané návrhy budou veřejnosti představeny ještě před jejich finální podobou a občanům bude dán prostor se k nim vyjádřit a spoluvytvářet je. 

Další změnou je snížení věkové hranice navrhovatelů projektů. Loňská zkušenost s aktivitou žáků 5.B ze ZŠ Nad Vodovodem nás inspirovala k tomu, abychom snížili věk navrhovatelů na 15 let. Část informační kampaně bude zaměřena i na základní a střední školy na území Prahy 10 s cílem vzbudit zájem o projekt Moje stopa u mládeže.

O osudu sedmi vítězných návrhů, o jejichž realizaci veřejnost rozhodla letos v únoru, se můžete dočíst v záložce Archiv 2015 - Realizace projektů.

Jak bude 2. ročník probíhat?

1. Informační kampaň

Úřad informuje veřejnost o 2. ročníku projektu Moje stopa, a to prostřednictvím:

 • webu Prahy 10, samostatných webových stránkách www.moje-stopa.cz a prostřednictvím facebookového profilu Moje stopa
 • FB Prahy 10
 • na venkovních propagačních plochách
 • tisku

Kampaň vyvrcholí na zářijových veřejných setkáních, na nichž bude přítomným zájemcům vysvětleno, co je očekáváno od zpracovatelů návrhů a jakým způsobem mají při zpracovávání a podávání návrhů postupovat.

Termín: červen - září 2016

2. Veřejná setkání ke sběru námětů pro tvorbu návrhů

Úřad zorganizuje sadu čtyř setkání pro občany, kteří mají nápad, jak změnit, či vylepšit veřejný prostor. Pro zajištění kontaktnější formy komunikace je území Prahy 10 rozděleno na čtyři lokality:

 • Vršovice/Vinohrady
 • Strašnice
 • Malešice
 • Zahradní město/Záběhlice

V každé z těchto lokalit proběhne samostatné setkání ke sběru námětů, vztahujících se k dané lokalitě.

Setkání se uskuteční takto:

 • v pondělí 19.9.2016 v jídelně v ZŠ U Roháčových kasáren
 • v úterý 20.9.2016 v tělocvičně v ZŠ Brigádníků
 • ve středu 21.9.2016 v jídelně v ZŠ Hostýnská
 • ve čtvrtek 22.9.2016 v jídelně v ZŠ Švehlova

vždy od 17:30 hodin

Termín: září 2016

3. První kolo technické analýzy

U sebraných námětů úřad prověří majetkoprávní vztahy a základní realizovatelnost, přičemž o výsledcích budou navrhovatelé průběžně informováni.

Termín: přelom září a října 2016

4. Tvorba návrhů

Jakmile budou mít navrhovatelé od úřadu zprávu, že jejich nápad je na daném pozemku realizovatelný, mohou zpracovat základní koncept svého návrhu. Ten následně budou moci představit veřejnosti. K tomuto účelu úřad zorganizuje další veřejná setkání s cílem vzbudit u širší veřejnosti zájem o rodících se návrzích. Zároveň setkání poslouží navrhovatelům jako fórum pro diskusi nad návrhy se sousedy.

Termín: říjen 2016

5. Podávání návrhů

Občané Prahy 10 budou moci své návrhy podávat prostřednictvím internetových stránek www.moje-stopa.cz, popřípadě odevzdávat v papírové podobě na podatelně úřadu Prahy 10. Příjem návrhů je plánován na listopad 2016.

Formulář pro navrhovatele bude k vyplnění připraven na těchto stránkách, návod ke zpracování papírové formy podání bude uveřejněn v tisku, v informační kanceláři úřadu a na internetových stránkách. K dispozici je i konzultace s koordinátorkou projektu, a to buď na telefonní lince 702 187 288, na níž si lze dojednat i osobní schůzku, nebo prostřednictvím dotazníkového formuláře v záložce Zeptejte se.

Termín: listopad 2016

6. Posuzování proveditelnosti – 2. kolo technické analýzy

Zaměstnanci úřadu budou u všech došlých návrhů posuzovat jejich realizovatelnost. Každý návrh projde zevrubnou analýzou a s navrhovateli bude průběžně výsledek konzultován tak, aby byly odstraněny překážky proveditelnosti a návrhy mohly postoupit do fáze hlasování.

Termín: prosinec 2016 – leden 2017

7. Veřejná diskuse - prezentace návrhů

Všechny proveditelné návrhy budou v období února 2017 prezentovány veřejnosti. Prostřednictvím veřejných diskusí bude mít každý navrhovatel možnost svůj projekt představit obyvatelům Prahy 10 a obhájit jej. Dále v místech navrhovaných projektů budou instalovány informační bannery s informacemi o návrzích a výzvou k hlasování.

Termín: únor – březen 2017 

8. Veřejné hlasování

Hlasování proběhne prostřednictvím hlasovací aplikace společnosti Demokracie 2.1 v březnu 2017. Vstup do aplikace bude na adrese www.moje-stopa.cz, kde budou i všechny návrhy podrobně popsány. Hlasující bude mít možnost hlasovat jednou pro jakýkoliv návrh a to PRO i PROTI.

Obyvatelé Prahy 10 bez přístupu k internetu budou mít možnost o projektech hlasovat s pomocí zaměstnanců úřadu ve Středisku územního rozvoje ÚMČ Praha 10.

Termín: březen 2017

Výsledky hlasování budou zveřejněny na adrese www.moje-stopa.cz, dále prostřednictvím dalších médií a rozeslány e-mailem těm, kteří v hlasovací aplikaci zanechají svou elektronickou adresu.

9. Realizace projektů

Ihned po vyhlášení vítězných projektů radnice začne, ve spolupráci s autory návrhů, přípravu samotné realizace.

Termín: od dubna 2017

10. Vyhodnocení procesu

Jelikož podstatou procesu je jeho opakování a zdokonalování, bude provedeno jeho vyhodnocení, a to jako celku, tak i jeho jednotlivých fází. Vyhodnoceny budou nejen poznatky zúčastněných úředníků, ale i všech ostatních aktérů, se kterými budou vedeny rozhovory za účelem získání co nejpřesnější zpětné vazby. Pokud to bude nutné, dojde k další aktualizaci Metodiky.

Termín: duben 2017

11. Implementace

Na základě vyhodnocení projektu bude stanovena výše finančních prostředků pro realizaci dalšího ročníku projektu.

Termín: březen - duben 2017