Aktuálně

Aktuálně


Chystáme se na hlasování!

Během výzvy pro podání návrhů nám bylo doručeno 22 návrhů, které jsme podrobili technické analýze proveditelnosti. Tímto sítem prošlo 14 návrhů, z nichž jeden autorka stáhla. K ostatním 13 návrhům nyní připravujeme propagační kampaň, která vyvrcholí v pondělí 26. 3. 2018, kdy v 16:30 proběhnou ve Středisku územního rozvoje autorské prezentace.

Přijďte se i Vy seznámit s jednotlivými návrhy!!!

Hlasování bude spuštěno 26.3. ve 12:00 hodin a ukončeno 16.4.2018 v 17:00 hodin. 

Vstup do hlasovací aplikace bude z této stránky.

Se všemi návrhy se můžete seznámit v záložce "Přihlášené projekty".

Pro případné dotazy můžete využít telefonickou linku 702 187 288, či e-mail mojestopa@praha10.cz.